Zbigniew Oksiuta

Article Biennial 2008

  • I perioden 15. til 30. november 2008 presenterte Article|08 et dusin internasjonale kunstprosjekter, performancer og workshops som ledd i Stavangers år som Europeisk Kulturhovedstad. Article|08 tilbydde krysningspunkter for «ustabile kunstformer»: som hadde til hensikt å presentere stedsspesifikk kunst som ikke har blitt institusjonalisert og stabilisert av tradisjonelle rammeverk for produksjon og distribusjon, kunst som krysser disiplinære grenser, som aktiviserer uvanlige kontekster og referanser, eller kunst som ikke var knyttet til statiske objekter. De flerfoldige arrangementene etablerte en åpen arena for prosjekter som fokuserte på evolusjonen, etikken, politikken og spredningen av teknologi og vitenskapsbaserte illusjoner og perspektiver.