• ARTICLE 2012: Dialoger
    Stavanger | SKUR2 | 5 til 28 oktober 2012

    Kunst handler om å endre folks perspektiver. Utforming av estetiske objekter, for eksempel skulpturer og malerier, er bare én måte å provosere frem slike endringer. Mange kunstnere svarer i stedet på aktuelle spørsmål om vår tid ved å forme dialoger. For å legge til rette en slik dialog, trer kunstnerne ut av sine arbeidsområder og utstillingslokaler for å gå inn i den offentlige arena og engasjere lokalsamfunnet rundt kritiske viktige problemer. Enten gjennom utforming av scenarioer, installasjons kunst, eller intervensjoner i det offentlige rom, så er kunstnernes primære mål å provosere eller stimulere samtalen, å presse individer og samfunn mot refleksjon.